Επεμβατική Υπερηχογραφία

Εισαγωγή

Οι συνηθέστερες επεμβατικές μέθοδοι κατά την κύηση με τη βοήθεια της υπερηχογραφίας είναι:

 • Αμνιοπαρακέντηση
 • Λήψη τροφοβλάστης
 • Παρακέντηση ομφάλιου λώρου
 • Εκκενωτική αμνιοπαρακέντηση
 • Μείωση πολυδύμου κύησης
Τι είναι η αμνιοπαρακέντηση;

Είναι η συχνότερη από τις επεμβάσεις. Πρόκειται για την λήψη αμνιακού υγρού μέσω του κοιλιακού τοιχώματος της εγκύου, για τον έλεγχο χρωμοσωμιακών ανωμαλιών του εμβρύου, μεταβολικών διαταραχών, γονιδιακών, εν­δοκρινικών και αιματολογικών νοσημάτων. Ακόμα με την μέθοδο αυτή μπορούμε να ελέγξουμε ενδεχόμενη εμβρυϊ­κή λοίμωξη ή ενδοαμνιακή φλεγμονή. Ιδανικός χρόνος για την εκτέλεση της αμνιοπαρακέντησης είναι μετά την 16'1 εβδομάδα της κύησης. Αποτελεί ασφαλή διαδικασία για την μητέρα και το έμ­βρυο. Η πιθανότητα αποβολής, όταν η επέμβαση εκτελεί­ται από εξειδικευμένους ιατρούς, δεν ξεπερνάει το 1%.

Ποιες είναι οι συνήθεις ενδείξεις παραπομπής της εγκύου για αμνιοπαρακέντηση;

 1. Ηλικία της μητέρας συνήθως άνω των 37 ετών.
 2. Ύπαρξη προηγούμενου παιδιού με χρωμοσωμιακή ανωμαλία.
 3. Ύπαρξη γονέα ή άλλου ατόμου στο στενό οικογενεια­κό περιβάλλον με χρωμοσωμιακή ανωμαλία.
 4. Αυξημένη αυχενική διαφάνεια ή παθολογικοί βιοχη­μικοί δείκτες α τριμήνου(papp-Α, Β-ΗCG).
 5. Παθολογικό Α test.
 6. Υπερηχογραφικά ευρήματα στο β' επιπέδου υπερη­χογράφημα, που αυξάνουν τον κίνδυνο χρωμοσωμιακής ανωμαλίας.
 7. Έντονη ανησυχία των γονέων για το κύημα.

Ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιπλοκές στην μητέρα και στο έμβρυο από την αμνιοπαρακέντηση;

 1. Ενδοαμνιακή φλεγμονή.
 2. Αιμάτωμα μήτρας.
 3. Τραυματισμός εμβρύου (Σπανιότατη επιπλοκή).
 4. Αιμορραγία ή εκροή αμνιακού υγρού.
 5. Αποβολή εμβρύου.

 

Τι είναι η λήψη τροφοβλάστης;

Είναι η λήψη ιστοτεμαχίου από τον πλακούντα για την πρώιμη διάγνωση χρωμοσωμιακών, αιματολογικών, μετα­βολικών και άλλων νοσημάτων του εμβρύου. Γίνεται μεταξύ 11ης και 13ης εβδομάδας της κύησης και η πιθανότητα αποβολής, όταν γίνεται από εξειδικευμένους ιατρούς, είναι η ίδια με αυτήν της αμνιοπαρακέντησης.

 

Ποιες είναι οι συνήθεις ενδείξεις για τη λήψη τροφοβλάστης;

Είναι ίδιες με αυτές της αμνιοπαρακέντησης με μόνη διαφορά ότι την θέση του θετικού Α Τ681 παίρνουν οι παθο­λογικοί δείκτες α' τριμήνου.

 

Οι επιπλοκές της λήψης τροφοβλάστης δε διαφέρουν από αυτές της αμνιοπαρακέντησης.

 

Τι είναι η παρακέντηση του ομφάλιου λώρου;

Είναι η λήψη εμβρυϊκού αίματος από τον ομφάλιο λώρο για τη διάγνωση νόσων μετά την 191-201 εβδομάδα. Εφαρμόζεται όταν είναι αδύνατος ο χρωμοσωμιακός ή γονιδιακός έλεγχος με τη λήψη αμνιακού υγρού ή τη λήψη τροφοβλάστης. Άλλος ένας λόγος εφαρμογής της είναι γ λήψη αίματος από το έμβρυο για τη διάγνωση αιματολο­γικοί διαταραχών που δεν μπορούν να διαγνωσθούν με τις άλλες μεθόδους. Με την παρακέντηση του ομφάλιου, λώρου γίνεται και η ενδομήτρια μετάγγιση αίματος σε πε­ριπτώσεις βαριάς αναιμίας του εμβρύου.

 

Τι είναι η εκκενωτική αμνιοπαρακέντηση;

Είναι η αφαίρεση αμνιακού υγρού και γίνεται σε περιπτώ­σεις υπερβολικής ποσότητας αυτού (υδράμνιο). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ένα ποσοστό της τάξης του 34% ως ιδιοπαθές υδράμνιο, δηλαδή άγνωστης αιτιολο­γίας.

 

Τι είναι η μείωση πολυδύμου κυήσεως;

Είναι η μείωση του αριθμού των βιώσιμων εμβρύων πολύδυμη κύηση, όταν ο αριθμός τους θέτει σε υψηλό κίν­δυνο την κύηση. Ακόμα μείωση του αριθμού των εμβρύων μπορεί να γίνει και σε περιπτώσεις που ο προγεννητικοί έλεγχος πρώτου τριμήνου δείξει χρωμοσωμιακή ανωμα­λία ή και αν από το υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας βρεθεί έμβρυο με σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες.

Επαφή

Νικολουδάκης Αντώνης

Ιατρείο Αθήνας:

Παπαδά 2 (γωνία με Λ.Μεσογείων), απέναντι από το σταθμό του METRO "Κατεχάκη".

Τηλ.: 210 6745788

Κιν.: 6944 621361

Ιατρείο Καλυβίων:

Σμηναγού Χρήστου Φιλίππου 10

Τηλ.: 22990 49630

Κιν.: 6944 258194


© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα MeLink-U - email: melinku2@gmail.com

Υλοποιήθηκε από Webnode