Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα

Τι είναι το γυναικολογικό υπερηχογράφημα;
Είναι μία απεικονιστική εξέταση με την οποία ελέγχου­με την ανατομία της μήτρας και των ωοθηκών. Χρησι­μοποιούμε ένα πομποδέκτη που εκπέμπει ήχους υψηλής συχνότητας και καθώς αυτοί αντανακλώνται από τα έσω γεννητικά όργανα, επιστρέφουν στην κάμερα, αναλύονται από υπολογιστή και δίνουν στην οθόνη την εικόνα της μή­τρας και των ωοθηκών.
Πότε και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται;

Καθώς η νέα κοπέλα ξεκινά τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο, συστήνεται, με τη σύμφωνη γνώμη και του γυναικολόγου της, να κάνει επίσης ένα γυναικολογικό υπερηχογράφημα σε ετήσια βάση. Αν στο μεσοδιάστημα των προληπτικών εξετάσεων παρουσιαστεί κάποιο γυναικολογικό πρόβλη­μα ή αν υπάρχει κάποια γνωστή γυναικολογική πάθηση υπό παρακολούθηση, τότε μπορεί να χρειαστεί να γίνουν περισσότερα υπερηχογραφήματα με συχνότητα την οποία καθορίζει η φύση του εκάστοτε προβλήματος.

Σε ποια φάση του κύκλου είναι καλύτερο να γίνεται το υπερηχογράφημα;

Είναι προτιμότερο να γίνεται στην πρώτη φάση του κύ­κλου και συγκεκριμένα την πρώτη εβδομάδα μετά το τέ­λος της περιόδου, γιατί στη φάση αυτή είναι καλύτερη η απεικόνιση του ενδομητρίου και των ωοθηκών, με αποτέ­λεσμα να είναι πιο ακριβής η εξέταση. Σημειώνεται ότι σε επείγουσες περιπτώσεις το υπερηχογράφημα μπορεί να γίνει σε όλες τις φάσεις του κύκλου, ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Είναι καλύτερα να γίνεται κοιλιακά η ενδοκολπικά;

Το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα γίνεται με τη χρήση ειδικής και ιδιαίτερα λεπτού πομποδέκτη, που τοποθε­τείται ενδοκολπικά και φθάνει σε μικρή απόσταση από τη μήτρα και τις ωοθήκες, με αποτέλεσμα η ευκρίνεια απεικόνισης να είναι ασύγκριτα καλύτερη σε σχέση με το κοιλιακό υπερηχογράφημα. Ο κοιλιακός έλεγχος γίνεται εξωτερικά στο κάτω μέρος της κοιλιάς και απαιτεί ειδική προετοιμασία ώστε η ουροδόχος κύστη να είναι τελείως γεμάτη. Πρέπει να αναφερθεί ότι η απόσταση του πομπο­δέκτη από τα γυναικολογικά όργανα, το ενίοτε παχύ κοι­λιακό τοίχωμα και η αδυναμία πλήρωσης της ουροδόχου κύστης επηρεάζουν αρνητικά την ευκρίνεια απεικόνισης. Σε νεαρές κοπέλες που δεν έχουν ακόμη σεξουαλική δραστηριότητα, καθώς και σε ηλικιωμένες γυναίκες με ατροφία και στενότητα κόλπου, εφαρμόζεται το κοιλιακό υπερηχογράφημα. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνιστάται το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα ως πιο αξιόπιστη μέθοδος εξέτασης.

Υπάρχουν κίνδυνοι κατά την εξέταση;

Το γυναικολογικό υπερηχογράφημα  δεν περιλαμβάνει χρήση κανενός είδους ακτινοβολίας,  παρά  μόνο  ήχων υψηλής συχνότητας, που δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο για την υγεία. Ο ενδοκολπικός πομποδέκτης καλύπτεται με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα και η χρήση της είναι ακίνδυνη για την εξεταζόμενη γυναίκα. Σε μελέτες που έχουν γίνει το 95-99% των γυναικών αναφέρουν ότι πρό­κειται για μία ιδιαίτερα ανεκτή και ανώδυνη εξέταση.

Εξετάζομαι τακτικά και κάνω Τεστ Παπανικολάου. Είναι απαραίτητο να κάνω και υπερηχογράφημα;

Με το υπερηχογράφημα παίρνουμε πληροφορίες που δεν μπορεί να μας δώσει το Τεστ Παπανικολάου και η κλινι­κή εξέταση, επομένως, με τη σύμφωνη γνώμη και του ια­τρού σας, είναι προτιμότερο η εξέταση να συμπληρώνεται με ένα υπερηχογράφημα.

Είναι αναγκαίο μετά την εμμηνόπαυση;

Ακόμη και μετά την αναπαραγωγική περίοδο της ζωής μιας γυναίκας είναι δυνατόν να εμφανιστούν προβλήματα που αφορούν τη μήτρα και τις ωοθήκες και το υπερηχο­γράφημα βοηθάει στην πρώιμη διάγνωση και στην κατάλ­ληλη αντιμετώπιση τους. Ο γυναικολόγος, σας ανάλογα με το ιστορικό, θα καθορίσει πόσο συχνά και μέχρι ποια ηλικία είναι απαραίτητος ο ανάλογος έλεγχος.

Τι μπορεί να δείξει το υπερηχογράφημα;

Το υπερηχογράφημα μπορεί να είναι απόλυτα φυσιο­λογικό ή να εντοπίσει προβλήματα στις ωοθήκες (κύστη ωοθήκης, πολυκυστικές ωοθήκες κ.λπ.) ή στη μήτρα (ενδομητρικός πολύποδας, ινομυώματα κ.λπ.).

Τι είναι ακριβώς το γυναικολογικό υπερηχογράφημα Doppler;

Είναι ένας πιο εξειδικευμένος έλεγχος, που εφαρμόζε­ται σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται κάποιο πρόβλημα (όπως ενδομητρικός πολύποδας, κύστη ωοθήκης κ.λπ.) με τον οποίο ελέγχουμε την αιμάτωοη της μήτρας και των ωοθηκών και μας δίνει πληροφορίες για την καλοήθη ή μη φύση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Θα χρειαστούν άλλες εξετάσεις μετά το υπερηχογράφημα;

Εφόσον διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, θα το συζητή­σετε με το γυναικολόγο σας, ο οποίος και θα καθορίσει ανάλογα με τη φύση του προβλήματος την κατάλληλη θε­ραπευτική αντιμετώπιση και την ανάγκη για περαιτέρω εξετάσεις.

Επαφή

Νικολουδάκης Αντώνης

Ιατρείο Αθήνας:

Παπαδά 2 (γωνία με Λ.Μεσογείων), απέναντι από το σταθμό του METRO "Κατεχάκη".

Τηλ.: 210 6745788

Κιν.: 6944 621361

Ιατρείο Καλυβίων:

Σμηναγού Χρήστου Φιλίππου 10

Τηλ.: 22990 49630

Κιν.: 6944 258194


© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα MeLink-U - email: melinku2@gmail.com

Υλοποιήθηκε από Webnode