Καρδιοτοκγράφημα / Doppler / Βιοφυσικό Προφίλ

Εισαγωγή

Το Καρδιοτοκογράφημα, το Doppler και το Βιοφυσικό Προφίλ είναι δοκιμασίες αξιολόγησης της καλής κατά­στασης του εμβρύου, κατά κύριο λόγο στο 3° τρίμηνο της κύησης.

 

 

Τι είναι η κάθε δοκιμασία;

Το καρδιοτοκογράφημα καταγράφει τη δραστηριότητα του εμβρύου και τη διακύμανση του ρυθμού της καρδιάς του, σε συνδυασμό με την καταγραφή της δραστηριότη­τας της μήτρας στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Το υπε­ρηχογράφημα Doppler απεικονίζει και καταγράφει την απρόσκοπτη ή μή ροή του αίματος στα αγγεία είτε του εμβρύου είτε της μητέρας. Το ποια αγγεία θα εξεταστούν στην εκάστοτε εξέταση εξαρτάται από την ηλικία της εγκυμοσύνης και τον λόγο για τον οποίο διενεργείται η εξέταση - ρουτίνα, υποψία υπολειπόμενης ανάπτυξης του εμβρύου ενδομητρίως ή εμβρυϊκής δυσχέρειας. Το Βιοφυσικό Προφίλ έχει τις εξής παραμέτρους: α) αμνιακό υγρό β) επιταχύνσεις στο καρδιοτοκογράφημα γ) κινήσεις εμβρύου δ) «αναπνευστικές» κινήσεις ε) τόνος εμβρύου.

 

 

Πότε διενεργούνται αυτές οι δοκιμασίες;

Το Καρδιοτοκογράφημα και το Βιοφυσικό Προφίλ διε­νεργούνται κατά κύριο λόγο στο 3° τρίμηνο της κύησης. Η Doppler δοκιμασία μπορεί να διεξαχθεί και σε πιο πρώιμα στάδια κύησης, ανάλογα με τα αγγεία που χρή­ζουν ελέγχου και την πορεία της κύησης.

 

 

Κατά πόσον μπορούμε να ελέγξουμε την ομαλή ή όχι πορεία της κύησης με τις παραπάνω δοκιμασίες;

Η αλήθεια είναι ότι σε ένα καλά αναπτυσσόμενο έμβρυο με φυσιολογική ποσότητα αμνιακού υγρού και εμφανούς φυσιολογική κινητικότητα υπερηχογραφικά, αλλά και κατά τα λεγόμενα της μητέρας, η διενέργεια των παραπά­νω εξετάσεων ίσως και να είναι πλεονασμός. Σε ένα έμβρυο όμως που υποψιαζόμαστε κάποιου είδους δυσχέρεια, οι παραπάνω δοκιμασίες μας δίνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του.

 

 

Υπάρχει κάποια χρονική σειρά κατά την οποία πρέπει να διενεργούνται οι δοκιμασίες αυτές;

Αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι υπόψιν είναι ότι τα έμ­βρυα είναι «αυτόνομες προσωπικότητες» από την ενδομή­τρια κιόλας ζωή!

 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε έμβρυο θα «πρωτοεκδηλώσει την δυσαρέσκεια του» για ό,τι συμβαίνει ενδομητρίως με δι­αφορετικό τρόπο από ό,τι ένα άλλο. Κάποιο θα δώσει ενδείξεις πρώτα στο καρδιοτοκογράφημα, άλλο στο υπε­ρηχογράφημα Doppler και άλλο στο Βιοφυσικό Προφίλ. Αυτήν τη λεπτομέρεια πρέπει να την έχει υπόψιν του τόσο ο εξετάζων όσο και ο θεράπων ιατρός και η παρακολού­θηση της κύησης να γίνεται ανάλογα.

Επιστροφή στην αρχή

 

Σε ποιες παθολογικές καταστάσεις χρησιμοποιούνται οι δοκιμασίες αυτές;

Οι πιο συνηθισμένη κατάσταση για την οποία υπάρχει έν­δειξη διενέργειας κάποιας από τις παραπάνω δοκιμασίες είναι η ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης του εμβρύου. Άλλες συνήθεις καταστάσεις είναι η προεκλαμψία και η πρόωρη ρήξη υμένων. Η αξιολόγηση κάποιων παραμέ­τρων του Βιοφυσικού Προφίλ -κυρίως της ποσότητας του αμνιακού υγρού- ίσως να παίζει κάποιο ρόλο στην παρα­κολούθηση της παράτασης της κύησης. Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι η καλή και συνεχής συ­νεργασία του θεράποντος ιατρού με τον εκτελέσαντα τις δοκιμασίες ιατρό και η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και η προσεκτική αξιολόγηση των λεγομένων της μητέρας για την πορεία της κύησης είναι ο «ακρογωνιαίος λίθος» για την παρακολούθηση μιας εγκυμοσύνης σε όλη την πορεία της.

 

Επαφή

Νικολουδάκης Αντώνης

Ιατρείο Αθήνας:

Παπαδά 2 (γωνία με Λ.Μεσογείων), απέναντι από το σταθμό του METRO "Κατεχάκη".

Τηλ.: 210 6745788

Κιν.: 6944 621361

Ιατρείο Καλυβίων:

Σμηναγού Χρήστου Φιλίππου 10

Τηλ.: 22990 49630

Κιν.: 6944 258194


© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα MeLink-U - email: melinku2@gmail.com

Υλοποιήθηκε από Webnode